NARSAL Teknoloji

Vizyon

  Fikirleri ve farklılıkları ortak amaçta birleştiren, amaç için gereken nitelikli insan kaynağını oluşturan NARSAL sistemi ile geleceğe...

Misyon

  Ülkemize katma değer üreten ve doğal kaynaklar ile bütünleşik teknoloji ürünleri için, bilinç ve farkındalık ruhu ile topluma hizmetler sunmak.

Entegre Yönetim Sistemleri

  Entegre Yönetim Sistemleri, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulması kapsamında;

  •Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla Şirketimizde bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini Şirketimiz, iç ve dış paydaşları için kurmak,

  •Kalite Yönetim Sistemi gereksinimleri kapsamında paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,

  •Entegre Yönetim Sistemleri risklerini azaltmak için gerekli idari, mali, donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakların ayırarak devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak,

  •Tüm iç ve dış paydaşların; Yönetim Sistemleri bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği EYS’ne katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,

  •EYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek; EYS politikamızdır.

Bilişim Sistemleri Ürün ve Hizmet Katalog

Veri Merkezi Bileşenleri

Bulut Sistemler

Web Tabanlı Çözümler


İstek ve Çağrı Yönetimi

İletişim Güvenliği

Güvenlik Sistemleri

Hizmet Paketleri

Atik Hizmet ve Yıldız ÇözümDaha Fazla...

Danışmanlık HizmetleriDaha Fazla...

Yönetim HizmetleriDaha Fazla...

NARSAL Teknoloji : PULL-COMM Projesi

Günümüzde ve gelecekte, teknik ve idari süreçlerde etkin rol alan, nitelikli ve kaliteli ürünler için,
insan ve yapay zeka teknolojisini birleştiren, size özel NARSAL merkezi etkileşim uzman sistemleri tasarlıyoruz.